Slovník pojmů

Pojištění úvěru

Pojištění neschopnosti splácet, známé také jako pojištění úvěru, je formou pojistné ochrany, která je k dispozici při uzavírání úvěrové smlouvy. Nejběžnějšími typy rizik, jež pojišťovny klientům nabízejí, jsou úmrtí, dlouhodobá pracovní neschopnost, třetí stupeň...

Nebankovní půjčka bez registru

V dnešním rychlém světě může být nebankovní půjčka bez registru ideálním řešením pro ty, kteří potřebují urgentní finanční pomoc, ale chtějí se vyhnout komplikacím spojeným s tradičními bankovními úvěry. Tento typ půjčky nabízí flexibilitu a dostupnost, což je zásadní...

Nebankovní půjčka Brno

Nebankovní půjčka Brno Definice nebankovní půjčky Brno Úvěrové služby mohou být poskytovány bankami či nebankovními institucemi. Nebankovní půjčky Brno představují úvěrové produkty, které poskytují entity mimo bankovní sektor, avšak jejich činnost je regulována...

Likvidita

Likvidita či likvidnost je vyjádření schopnosti jednotlivce nebo korporace řešit své finanční závazky, obvykle v krátkodobém časovém rámci. Ve užším kontextu se používá termín absolutní likvidita, který reflektuje rychlost, s jakou lze různá aktiva (majetek firmy)...

Platební schopnost

Platební schopnost je klíčovým faktorem, jenž je hodnocen při procesu schvalování úvěru bankami a nebankovními úvěrovými institucemi. Tento termín reflektuje schopnost fyzické či právnické osoby dostát se svým finančním závazkům, a to jak v krátkodobém, tak...

RSPN

RPSN, tzv. roční procentní sazba nákladů, udává výhodnost úvěru, o který uživatel žádá.  Jedná se o procentní vyjádření podílu z dlužné částky, který zaplatí žadatel navíc, a zahrnuje splátky, správu úvěru a další výdaje spojené s čerpáním úvěru či půjčky (poplatky za...

Úroková míra

Úroková míra je vyjádřena procenty a indikuje velikost úroku, představujíc tak nárůst půjčené sumy za specifikované časové období, jejíž hodnota je ovlivněna několika aspekty. Prvním z nich je riziková prémie. Vyšší pravděpodobnost nesplacení úvěru či půjčky nutí...

Úrok u nebankovní půjčky

Úrok u nebankovní půjčky představuje dodatečnou částku, kterou dlužník musí věřiteli (finanční společnosti) zaplatit za zapůjčení peněz. Úrok odráží časovou preferenci - věřitel poskytne dlužníkovi finanční prostředky, které momentálně nepotřebuje, a dlužník následně...

Úroková sazba

Úroková sazba je indikátor ceně peněz, stanovující, jaký podíl z půjčené sumy (jistiny) musí dlužník věřiteli za půjčku či úvěr za určité časové období zaplatit. Procentuálně ukazuje nárůst půjčené sumy za dané období, což určuje, kolik navíc dlužník věřiteli zaplatí....

Nebankovní půjčka Praha

Nebankovní půjčka Praha Charakteristika nebankovní půjčky Praha Úvěrové produkty můžeme rozčlenit do dvou hlavních kategorií – bankovní a nebankovní půjčky. Nebankovní půjčky v Praze poskytují organizace, které nespadají pod bankovní sektor, avšak musí být v souladu s...

Nebankovní půjčka Plzeň

Co je nebankovní půjčka Plzeň Podle typu poskytovatele rozdělujeme úvěrové produkty na bankovní a nebankovní půjčky. Nebankovní půjčky v Plzni poskytují subjekty jiné než banky, ale musí splňovat požadavky stanovené platným zákonem o spotřebitelském úvěru. Zákon o...